Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.01.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 28.02.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.04.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.05.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.06.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.06.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.07.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.07.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.08.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.08.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 30.09.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.10.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.10.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.11.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 30.11.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.01.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.01.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 28.02.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 28.02.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.04.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 30.04.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.07.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.07.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.08.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.08.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.10.2018 г .

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.10.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.11.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.11.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.12.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.12.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.01.2019 г .

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.01.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 28.02.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 28.02.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.03.2019 г .

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.04.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.04.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.05.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.05.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.07.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.07.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.08.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДЕС към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.09.2019 г.,

Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДЕС към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.10.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДЕС към 31.10.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.10.2019 г.

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL