Държавна агенция „Електронно управление”

ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40 Административно обслужване

mail@e-gov.bg

Контакти

Екатерина Попова

Експерт за връзки с обществеността

Мариана Цвяткова

За мнения и предложения при достъпване на електронни услуги през мобилно устройство с облачен КЕП през Единния портал за електронни административни услуги

Кабинет на председателя на ДАЕУ

Връзка със сътрудник

Консултации

Процедура по удостоверяване на съответствие на технически задания с чл. 58а от ЗЕУ

Консултации

Контрол на разходите в областта на е-управлението

Консултации

Процедура по утвърждаване на проектни предложения по чл. 7в, т. 11 от ЗЕУ

Бойко Начев

Длъжностно лице по защита на данните

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL