Над 140 администрации могат да обменят документи изцяло по електронен път

Над 140 администрации могат да обменят документи изцяло по електронен път

До 1 ноември 2018 г. всички администрации и техните териториални структури трябва да преустановят напълно хартиения обмен на документи.

Към февруари 2018 г. 144 са административните структури, които могат да обменят документи изцяло по електронен път. Сред тях са 26 институции на централната администрация – министерства, агенции и държавни комисии, - както и половината от областните администрации. Над 70 на сто от реалните участници в системата за електронен обмен на съобщения, поддържана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), са общински администрации.

Съгласно предприетите от правителството активни мерки за драстично намаляване на административната тежест за гражданите и за бизнеса, до 1 ноември 2018 г. всички администрации и техните териториални структури трябва да преустановят напълно хартиения обмен на документи.

Държавната агенция „Електронно управление“ публикува редовно информация за реалните участници в електронния обмен на документи в раздел „Административна информация/Електронен обмен на документи“. В същия раздел институциите могат да намерят необходимата документация и условията за бързо присъединяване към системата за електронен обмен на съобщения.

ДАЕУ напомня, че администрациите, които не разполагат със собствени системи за документооборот, могат да използват системата за електронна препоръчана поща (e-Delivery), като създадат еднократно свои профили в системата. Повече информация и указания можете да намерите на адрес: https://e-gov.bg/bg/152. Системата за сигурно електронно връчване е достъпна и чрез потребителски интерфейс: https://edelivery.egov.bg/.

Споделете
gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL