Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 138

Дата на публикуване: 12.11.2015

Последна промяна: 01.12.2015

публична покана номер в роп: 9047584 статус: Прекратена

Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване (комутатори) за нуждите на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС)

Краен срок за подаване на оферти: 23.11.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 24.11.2015 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (249.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042721757

2015-12-01 14:58:41

документация за участие

Документация (публична покана).doc (400.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042147276

2015-11-12 15:03:39

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL