Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 140

Дата на публикуване: 23.11.2015

Последна промяна: 28.04.2016

публична покана номер в роп: 9047988 статус: Възложена

„Текущо и основно почистване на сградата на ИА ЕСМИС”

Краен срок за подаване на оферти: 02.12.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 03.12.2015 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

информация за извършено плащане

Плащане Луксима Груп ЕООД/ 06.04.2016г( платежно Е00514).pdf (90.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046618923

2016-04-28 12:41:15

информация за извършено плащане

Плащане Луксима Груп ЕООД/ 02.03.2016г.pdf (76.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045590715

2016-03-25 11:40:47

информация за извършено плащане

Плащане Луксима Груп ЕООД/ 11.02.2016г.pdf (77.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045590713

2016-03-25 11:40:47

техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf (178.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000043055262

2015-12-19 08:58:14

техническо предложение

Техническо предложение.pdf (447.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000043055261

2015-12-19 08:57:59

ценово предложение

Ценово предложение.pdf (48.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000043055254

2015-12-19 08:57:40

сключен договор

Сключен договор.pdf (476.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000043055249

2015-12-19 08:56:57

протокол от работата на комисията

Протокол № 2/ 11.12.2015 г. от работата на комисията.pdf (289.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042896669

2015-12-11 13:50:56

протокол от работата на комисията

Протокол № 1/ 08.12.2015 г. от работата на комисията.pdf (329.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042843084

2015-12-08 16:21:16

документация за участие

Документация (публична покана).doc (274.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042546122

2015-11-23 16:26:18

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL