Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 141

Дата на публикуване: 26.01.2016

Последна промяна: 28.04.2016

публична покана номер в роп: 9049874 статус: Възложена

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” (ИА ЕСМИС), ОБОСОБЕНА В ШЕСТ ПОЗИЦИИ.

Краен срок за подаване на оферти: 05.02.2016 17:00
Дата на отваряне на оферти: 08.02.2016 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД / 04.04.2016г ( платежно Е00635.pdf (93.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046618674

2016-04-28 12:33:17

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД / 25.04.2016г ( платежно Е00268.pdf (86.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046618401

2016-04-28 12:25:43

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД / 25.04.2016г ( платежно Е00265.pdf (87.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046618400

2016-04-28 12:25:42

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД / 04.04.2016г ( платежно Е00263.pdf (88.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046618399

2016-04-28 12:25:38

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД / 25.04.2016г ( платежно Е00267).pdf (84.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046618398

2016-04-28 12:25:38

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД/25.04.2016г ( платежно Е00277).pdf (81.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046618155

2016-04-28 12:18:55

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД/25.04.2016г ( платежно Е00274).pdf (83.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046618140

2016-04-28 12:18:33

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД/25.04.2016г ( платежно Е00273).pdf (83.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046618110

2016-04-28 12:17:44

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД/26.04.2016г ( платежно Е01950).pdf (81.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046618081

2016-04-28 12:16:57

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД/26.04.2016г ( платежно Е01949).pdf (88.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046618040

2016-04-28 12:16:07

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД/26.04.2016г ( платежно Е01947).pdf (85.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046618011

2016-04-28 12:15:13

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД/26.04.2016г ( платежно Е01951).pdf (86.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046617976

2016-04-28 12:14:08

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД/26.04.2016г ( платежно Е01946).pdf (90.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046617954

2016-04-28 12:13:12

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД/25.04.2016г ( платежно Е00272).pdf (84.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046617859

2016-04-28 12:10:23

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД / 04.04.2016г ( платежно Е00643.pdf (95.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046617803

2016-04-28 12:08:37

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД / 16.03.2016г ( платежно Е00312).pdf (78.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045590261

2016-03-25 11:30:36

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД / 16.03.2016г ( платежно Е00306).pdf (79.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045590260

2016-03-25 11:30:34

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД / 16.03.2016г ( платежно Е00308).pdf (83.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045590259

2016-03-25 11:30:34

информация за извършено плащане

Плащане ЕСПАС АУТО ООД / 18.03.2016г.pdf (75.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045590258

2016-03-25 11:30:35

приложение

Приложение №3 по ПозицияVI - ценово предложение.pdf (287.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044805416

2016-02-25 17:19:48

приложение

Приложение №2 по Позиция VI - техническо предложение.pdf (246.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044805413

2016-02-25 17:19:31

приложение

Приложение №1 по Позиция VI - технически изисквания.pdf (222.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044805408

2016-02-25 17:19:09

договор

Договор по обособена позиция VI.pdf (470.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044805400

2016-02-25 17:18:17

приложение

Приложение №3 по Позиция V - ценово предложение.pdf (257.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044804514

2016-02-25 16:46:29

приложение

Приложение №2 по Позиция V - техническо предложение.pdf (280.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044804461

2016-02-25 16:44:07

приложение

Приложение №1 по Позиция V - технически изисквания.pdf (224.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044804444

2016-02-25 16:43:30

договор

Договор по обособена позиция V.pdf (469.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044804378

2016-02-25 16:41:27

приложение

Приложение №3 по Позиция IV - ценово предложение.pdf (251.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044804256

2016-02-25 16:38:32

приложение

Приложение №2 по Позиция IV - техническо предложение.pdf (309.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044804245

2016-02-25 16:38:13

приложение

Приложение №1 по Позиция IV - технически изисквания.pdf (221.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044804238

2016-02-25 16:37:55

договор

Договор по обособена позиция IV.pdf (474.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044804201

2016-02-25 16:36:48

приложение

Приложение №3 по Позиция III -ценово предложение.pdf (338.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044803946

2016-02-25 16:29:45

приложение

Приложение №2 по Позиция III -техническо предложение.pdf (171.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044803970

2016-02-25 16:29:44

приложение

Приложение №1 по Позиция III - технически изисквания.pdf (226.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044803969

2016-02-25 16:29:44

договор

Договор по обособена позиция III.pdf (468.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044803924

2016-02-25 16:28:33

приложение

Приложение №3 по Позиция II - ценово предложение.pdf (253.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044803674

2016-02-25 16:20:55

приложение

Приложение №2 по Позиция II - Техническо предложение.pdf (327.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044803636

2016-02-25 16:20:55

приложение

Приложение №1 по Позиция II - технически изисквания.pdf (224.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044803430

2016-02-25 16:15:05

договор

Договор по обособена позиция II.pdf (480.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044803289

2016-02-25 16:11:17

приложение

Приложение №3 - ценово предложение.pdf (245.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044803118

2016-02-25 16:05:48

приложение

Приложение №2 - техническо предложение по Позиция I.pdf (283.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044803104

2016-02-25 16:05:22

приложение

Приложение №1-Технически изисквания.pdf (222.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044803091

2016-02-25 16:04:42

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL