Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 144

Дата на публикуване: 08.03.2016

Последна промяна: 14.03.2019

ограничена процедура номер в роп: 01118-2016-0003 статус: Възложена

Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Охрана чрез комплексни системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на съобщителни обекти със специално предназначение (СОСП) и складови бази (СБ) от системата на ИА „ЕСМИС”, Обособена позиция № 2 – Физическа охрана на съобщителни обекти със специално предназначение (СОСП) и складови бази (СБ) от системата на ИА „ЕСМИС”

Краен срок за подаване на оферти: 07.04.2016 17:00
Дата на отваряне на оферти: 08.04.2016 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

информация за гаранциите за участие на кандидатите

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).pdf (259.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000056741225

2016-11-17 15:05:31

информация за гаранциите за участие на кандидатите

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).pdf (256.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000056741223

2016-11-17 15:05:31

протокол от работата на комисията

Протокол № 3 / 27.10.2016 г..pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 4000055394349

2016-10-31 10:34:12

решение за класиране на участниците и избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител № 0094 - 2348/28.10.2016 г..pdf (226.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055394339

2016-10-31 10:33:39

съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщиние за отваряне на ценови оферти.pdf (224.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000054982941

2016-10-17 14:39:57

друго

Приложения № 1, 2 и 3 към покана за представяне на оферти.doc (140.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000049848547

2016-07-25 17:01:12

покана за представяне на оферти

Покана за представяне на оферти.pdf (580.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000049848217

2016-07-25 16:51:46

решение

Решение за извършен подбор на кандидати № 0094 - 1487/29.06.2016 г..pdf (187.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000048978926

2016-06-29 16:50:18

протокол от работата на комисията

Протокол № 2 / 27.06.2016 г..pdf (256.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000048978883

2016-06-29 16:49:30

протокол от работата на комисията

Протокол № 1 / 13.06.2016 г..pdf (354.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000048140692

2016-06-13 12:17:13

разяснения по документацията за участие

Разяснение по чл. 29, ал. 1 от ЗОП.pdf (128.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045713868

2016-03-29 17:10:23

разяснения по документацията за участие

Разяснение по чл. 29, ал. 1 от ЗОП.pdf (119.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045391929

2016-03-17 16:21:01

разяснения по документацията за участие

Разяснение по чл. 29, ал. 1 от ЗОП.pdf (219.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045331184

2016-03-15 13:53:27

документация за участие

Документация за участие.doc (689.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045052492

2016-03-08 15:14:11

Договор с приложения по Обособена позиция № 1

Договор с приложения по Обособена позиция № 1.pdf (7.7MB)

Номер на удостоверението за време: 8123482744106978761

2017-06-22 15:22:43

Договор с приложения по Обособена позиция № 2

Договор с приложения по Обособена позиция № 2.pdf (8.4MB)

Номер на удостоверението за време: 7884121424099751456

2017-06-22 15:22:44

Допълнително споразумение по обособена позиция № 1

Допълнително споразумение по обособена позиция № 1.pdf (164.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1672055607308143537

2019-03-14 10:54:12

Допълнително споразумение по обособена позиция № 2

Допълнително споразумение по обособена позиция № 2.pdf (164.7KB)

Номер на удостоверението за време: 893460586771965707

2019-03-14 10:54:12

Обявление за изменение по позиция № 1

Обявление за изменение по позиция № 1.pdf (402.3KB)

Номер на удостоверението за време: 8970808446784179339

2019-03-14 10:54:13

Обявление за изменение по обособена позиция № 2

Обявление за изменение по обособена позиция № 2.pdf (401.5KB)

Номер на удостоверението за време: 8677990870747104960

2019-03-14 10:54:13

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL