Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 145

Дата на публикуване: 11.04.2016

Последна промяна: 07.03.2017

открита процедура номер в роп: 01118-2016-0004 статус: Възложена

„Доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС“, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“ ;Обособена позиция № 3 – „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“. 

Краен срок за подаване на оферти: 25.05.2016 17:00
Дата на отваряне на оферти: 26.05.2016 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 1 и 2 (обособена позиция № 2).pdf (5.7MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067352310

2017-02-21 14:09:51

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 1 и 2 (обособена позиция № 1).pdf (5.0MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067352256

2017-02-21 14:08:46

гаранция

Информация по чл.22б, ал2, т.9 от ЗОП.pdf (53.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000053119493

2016-09-28 14:45:32

друго

Информация по чл.22б, ал2, т.9 от ЗОП.pdf (56.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000049880428

2016-07-26 16:39:09

договор

Договор за доставка на материали и компоненти за обос. позиция №2.pdf (578.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000049880215

2016-07-26 16:33:27

договор

Договор за доставка на материали и компоненти за обос. позиция №1.pdf (650.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000049880045

2016-07-26 16:29:32

решение за класиране на участниците и избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител № 0094 - 1363/13.06.2016 г..pdf (235.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000048157976

2016-06-13 16:31:25

протокол от работата на комисията

Протокол № 3 / 09.06.2015 г..pdf (247.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000048157722

2016-06-13 16:27:45

протокол от работата на комисията

Протокол № 2 / 02.06.2015 г..pdf (236.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000048157550

2016-06-13 16:25:13

решение за прекратяване

Решение за частично прекратяване № 0094-1319/07.06.2016 г..pdf (80.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000047903389

2016-06-07 15:27:27

съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщиние за отваряне на ценови оферти.pdf (135.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000047766579

2016-06-03 15:03:27

разяснения по документацията за участие

Разяснение по чл. 29, ал. 1 от ЗОП.pdf (193.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046531839

2016-04-25 16:33:42

разяснения по документацията за участие

Разяснение по чл. 29, ал. 1 от ЗОП.pdf (117.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046352111

2016-04-19 15:25:44

документация за участие

Документация за участие.doc (2.3MB)

Номер на удостоверението за време: 4000046107647

2016-04-11 16:01:52

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL