Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 146

Дата на публикуване: 13.04.2016

Последна промяна: 21.02.2017

публична покана номер в роп: 9052696 статус: Възложена

„Доставка на резервни части за сървърни системи и настолни работни станции (персонални компютри)”

Краен срок за подаване на оферти: 22.04.2016 17:00
Дата на отваряне на оферти: 25.04.2016 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - ценова оферта на изпълнителя.pdf (294.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067353404

2017-02-21 14:32:40

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 1 - техническа оферта на изпълнителя.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067353390

2017-02-21 14:32:28

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 3 - техническа спецификация на възложителя.pdf (345.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067353351

2017-02-21 14:31:40

договор

Договор.pdf (588.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000047644207

2016-05-31 17:04:57

протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (285.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000047209658

2016-05-18 09:45:03

документация за участие

Документация (публична покана).doc (465.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046175601

2016-04-13 15:18:43

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL