Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 240

Дата на публикуване: 05.12.2018

Последна промяна: 11.01.2019

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2018-0026 статус: Затворена

"Доставка на природен газ за обект на Държавна агенция "Електронно управление", находящ се на територията на община Ботевград"

Обект на поръчката: Доставка