Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 255

Дата на публикуване: 23.04.2019

Последна промяна: 23.04.2019

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0011 статус: Отворена

„Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори за нуждите на два от обектите на ГД СОСП“.

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура ДАЕУ-5420/23.04.2019 г..pdf (354.7KB)

Номер на удостоверението за време: 7754211682697298554

2019-04-23 16:10:19