Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 256

Дата на публикуване: 02.05.2019

Последна промяна: 02.05.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0012 статус: Отворена

„Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежата nx64, обезпечаващи нормалната работа на ДАЕУ“.

Краен срок за подаване на оферти: 22.05.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.05.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване

Решение за откриване ДАЕУ-5729/02.05.2019 г..pdf (339.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6232948547178812829

2019-05-02 17:07:28

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка рег. № ДАЕУ-5732/02.05.2019 г..pdf (804.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3751179298997807897

2019-05-02 17:07:28

Документация

Документация.docx (139.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2891885752990746844

2019-05-02 17:07:29

ЕЕДОП

ЕЕДОП - Приложение № 1.zip (86.1KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 8099193606799100704

2019-05-02 17:07:29

Проект на договор

Проект на договор - Приложение № 2.docx (50.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1799364479678847804

2019-05-02 17:07:29