Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 259

Дата на публикуване: 11.06.2019

Последна промяна: 16.07.2019

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Затворена

"Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ)"

Краен срок за подаване на оферти: 25.06.2019 23:59
Дата на отваряне на оферти: 27.06.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана

Пкана.pdf (757.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4345329046406232104

2019-06-11 16:09:17

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Приложение № 1 - Техническа спецификация.docx (17.9KB)

Номер на удостоверението за време: 3145346626551853774

2019-06-11 16:09:17

Приложение № 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Приложение № 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx (21.2KB)

Номер на удостоверението за време: 940764594053832752

2019-06-11 16:09:18

Приложение № 3 - Проект на договор

Приложение № 3 - Проект на договор.docx (49.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1515862721753333475

2019-06-11 16:09:18

Приложение № 4 – Техническо предложение

Приложение № 4 – Техническо предложение.docx (16.4KB)

Номер на удостоверението за време: 577584792549502661

2019-06-11 16:09:18

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (264.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1059809879000297350

2019-07-05 15:22:21

Протокол

Протокол.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 8527245034964886334

2019-07-16 15:52:51

Доклад

Доклад.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 3033619732763045271

2019-07-16 15:52:52

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (558.9KB)

Номер на удостоверението за време: 3514608288391181585

2019-07-16 15:52:52

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL