Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 276

Дата на публикуване: 22.08.2019

Последна промяна: 09.09.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0028 статус: Отворена

„Доставка и активация на лицензи за защитна стена Пало Алто“

Краен срок за подаване на оферти: 24.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.09.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (954.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5350812155950642761

2019-08-22 15:18:59

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (552.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4410527922250178615

2019-08-22 15:18:59

Документация

Документация.docx (110.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4235001720909344411

2019-08-22 15:19:00

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (16.4KB)

Номер на удостоверението за време: 1278314753947807609

2019-08-22 15:19:00

Проект на договор

Проект на договор.docx (37.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6724122349657841223

2019-08-22 15:19:00

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (80.1KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 8414046974137447900

2019-08-22 15:19:00

Решение за одобряване на обявление за изменение

Решение за одобряване на обявление за изменение.pdf (740.8KB)

Номер на удостоверението за време: 317908797150275412

2019-09-09 10:42:06

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL