Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 280

Дата на публикуване: 30.08.2019

Последна промяна: 01.10.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0030 статус: Затворена

"Организация на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на проект "Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление", финансиран по Оперативна програма "Добро управление""

Краен срок за подаване на оферти: 19.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 20.09.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (241.9KB)

Номер на удостоверението за време: 7186211912065751519

2019-08-30 16:16:03

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (162.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1032621201086871046

2019-08-30 16:16:04

Проект на договор

Проект на договор.doc (238.1KB)

Номер на удостоверението за време: 1748984486760952982

2019-08-30 16:16:04

Единен европейски документ за обществени поръчки

Единен европейски документ за обществени поръчки.zip (78.5KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 7094780377310093539

2019-08-30 16:21:26

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 5234954435295518981

2019-08-30 16:39:49

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (1.9MB)

Номер на удостоверението за време: 1542877513787280281

2019-08-30 16:39:49

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL