Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 282

Дата на публикуване: 30.09.2019

Последна промяна: 25.10.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0032 статус: Затворена

„Популяризиране на възможностите за използване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“

Краен срок за подаване на оферти: 21.10.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 22.10.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 4428409497021173017

2019-09-30 15:18:04

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (443.4KB)

Номер на удостоверението за време: 1565049877234904920

2019-09-30 15:18:04

Документация за участие

Документация за участие.docx (140.9KB)

Номер на удостоверението за време: 5787738832373789568

2019-09-30 15:18:04

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (205.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2390649662916093433

2019-09-30 15:18:04

Проект на договор

Проект на договор.docx (62.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6092992216999182556

2019-09-30 15:18:05

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (79.2KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 3769933382490086120

2019-09-30 15:18:05

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение по постъпило запитване.pdf (825.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8048747889465099950

2019-10-17 16:41:35

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL