Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 286

Дата на публикуване: 08.10.2019

Последна промяна: няма

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0036 статус: Отворена

Доставка и монтаж на обзавеждане за помещения от I-ви до III-ти етаж на "Бл.Б от административна сграда в СОСП Ботевград 2",по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Доставка на матртаци

Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на мебели 

Краен срок за подаване на оферти: 28.10.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 29.10.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (959.9KB)

Номер на удостоверението за време: 7740316421759646111

2019-10-08 16:32:06

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (428.4KB)

Номер на удостоверението за време: 5881266961701911175

2019-10-08 16:32:06

Документация

Документация.doc (520.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5602071759801554424

2019-10-08 16:32:07

Техническа спецификация по Обособена позиция №1

Техническа спецификация по Обособена позиция №1.docx (16.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6021302767462468277

2019-10-08 16:32:07

Техническа спецификация по Обособена позиция №2

Техническа спецификация по Обособена позиция №2.docx (20.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7516887957459647101

2019-10-08 16:32:07

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите.docx (16.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6187203465527478470

2019-10-08 16:32:07

Проект на Договор Обособена позиция №1

Проект на Договор Обособена позиция №1.docx (29.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4691845873341936585

2019-10-08 16:32:08

Проект на Договор Обособена позиция №2

Проект на Договор Обособена позиция №2.docx (29.7KB)

Номер на удостоверението за време: 165179172517427640

2019-10-08 16:32:08

ЕЕДОП по Обособена позиция №1

ЕЕДОП по Обособена позиция №1.zip (78.8KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 5185620717415702354

2019-10-08 16:32:08

ЕЕДОП по Обособена позиция №2

ЕЕДОП по Обособена позиция №2.zip (79.2KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 3706680622717561836

2019-10-08 16:32:08

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL